Vi har ansökt om specialsignal 7S60BQ och fått den beviljad med tillstånd att användas under hela 2021

Medlemmar har möjlighet att boka signalen, samt aktivera klubbstationen.
Nu startar också arbetet att ta fram ett QSL-kort, idéer efterlyses.
 
 
73 Ewe