Dyra droppar!En liter bensin kostar normalt, låt säga 15 kronor. Ett medlemskap i vår förening kostar mindre än 70 öre/dag! För denna låga summa får du full tillgång till allt medlemsrelaterat material på vår hemsida och inbjudan till våra medlemsmöten, field day's och andra aktiviteter som kommer våra medlemmar till godo!

Att du därutöver gör det möjligt för oss genom ditt medlemskap underhålla och utveckla våra repeatrar och APRS-noder (vilka givetvis inte kostar någonting att använda!) bidrar du till att vår förening även i fortsättningen ligger i teknikens framkant!

Är du nyfiken på den digitala moden FT8 eller DMR? Vi håller kurser och informerar om hur du kommer i gång med den senaste tekniken!

Som exempel på hur vi anpassat oss till den rådande situationen med pandemin kan vi berätta att vi nu träffas via vårt mötesrum på Internet. Här håller vi såväl medlemsmöten som styrelsemöten tills vi får klartecken att faran är över för att bli drabbad av pandemin. Denna lösning innebär därutöver även en fördel för såväl miljö som ekonomi och en möjlighet för de medlemmar som har långt till Kristianstad att delta i verksamheten.

Gör som ett femtiotal andra medlemmar redan har gjort: Blli medlem i KRA – Föreningen med anor från1960-talet, men med siktet inställt på framtiden!

Medlemsinformation