Det har kommit ytterligare mycket läsvärda bidrag till hemsidan. Dessa är på artikelförfattarens begäran publicerade på klubbens interna medlemssida.