Telegrafikursen som startade i klubbens regi med Leif SM7NCI som instruktör, fortlöper enligt plan.

Leif har levererat ett reportage om hur det går. CW kurs bild1

 

 

 

 

På radioklubben i Kristianstad kör vi CW-kurs och fem elever kör hårt med de långa och korta. Flitets lampa lyser.

CW kurs bild1

Vi använder både datorer och kassettband och vår utrustning är under uppbyggnad.CW kurs bild2


Den gamla kursen från Ljudbandsinstruktioner AB i Sibbhult använder vi och är också ett krav av eleverna eftersom den går i lugnare tempo än andra moderniteter. Allt går inte att modernisera och snabba på för att vi har kommit in på 2000 talet. Det är kul att höra att det dyker upp folk som vill lära sig telegrafi och hoppas att det förblir så. Arméns gamla instruktioner kör vi med och det har hjälpt tusentals signalister så då duger detta för framtiden också.

 

CW kurs bild3

Lärare för tillfället är Leif SM7NCI.