Vi går igenom ett renoveringsobjekt med elektronrör. Faran med högspänning beskrivs.

Kompendium för trimning av radiomottagare finns och mottagaren för studie är en National från 1946.

Föredragshållare är
Leif Persson SM7NCI
Servicetekniker på Centralsjukhuset i Kristianstad
 
Tidpunkt: 2017-03-22 kl 19.00
Plats: Klubblokalen, Fäladsgatan 6b Kristianstad